شرکت جوانه رویان کرمان تولید کننده ی محصولات طبیعی و کاملا بهداشتی سمنو و قاووت با دستور و ترکیب اصیل آنها میباشد.
from nature

محصولات جوانه فرد فاقد هر گونه افزودنی، طعم دهنده یا نگاه دارند هستند تا شما از تمام خواص موجود در انها بدون نگرانی بهره مند شوید. ما طبیعی بودن محصول را فدای زمان انقضای بیشتر نمیکنیم.

quality food

آزمایشهای کنترل کیفیت بطور مستمر بر روی محصولات انجام میشود تا از کیفیت و سلامت آنها اطمینان کامل حاصل گردد. همچنین هر فرآورده در بسته بندی بدون نفوذ هوا و استاندارد عرضه میشود که حفاظت از آن را در جابجایی و مکانهای مختلف تضمین می نماید.


طراحی سایت با


با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن